Sharukh Khan Reply Aur Baat Pakistan Ki Karte Hain


Sharukh Khan Reply Aur Baat Pakistan Ki Karte Hain

Aap Khate Bharat ka hain Aur Baat Pakistan Ki Karte Hain…Watch Sharukh Khan’s Reply